__ इतिहास, भाषा, संस्कृति, संरक्षण, सर्म्बर्द्धन मगरहरुको मूल मन्त्र, जातीय पहिचान र स्वायत्त शासन सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र !!__
  • Hon. Prime Minister Dr. Baburam Bhattrai
  • Formal chairman of Nepal Magar Sangh central committee
  • Participants in Interaction programme
  • Participants in Interaction programme
  • Hon. chief guests in programme
  • Mass magar participant in rally

Recent news:

Recent Articles

Recent informations: